top of page
Sikkerhetsdatablad

Datablad til våre produkter kan lastes ned her: EcoOnline

adblue

AdBlue ® fra BK Kjemi er produsert og kvalitetssikret etter den europeiske ISO standarden, ISO/PAS 22241-1. AdBlue ® omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen ved hjelp av SCR teknologi, til harmløst nitrogen og damp som fører til en betydelig reduksjon av utslippene av nitrogenoksider (NOx). SCR teknologi (Selective Catalytic Reduction) er en teknologi for etterforbrenningsbehandling av eksos for dieselkjøretøy. 

 

SCR teknologi og EU/EØS krav: «Med Euro6 i 2015 innførte EU nye, og mye lavere maksimumsnivåer for utslipp av blant annet nitrogenoksider (NOx) i dieseleksos for alle kjøretøy. Gjennom EØS gjelder samme regelverk i Norge. Etter innføring av Euro6 kravene har alle leverandører av  motorer og drivlinjer valgt såkalt Selektiv Katalytisk Reduksjon (SCR) eksos etterbehandling for å kunne møte kravene til lavere NOx utslipp. SCR-teknologien krever et hjelpestoff, AdBlue som injiseres inn i eksosstrømmen like før en egen SCR-katalysator.»

Spylervæskene fra BK Kjemi består av et utvalg etanolbaserte spylervæsker som inneholder en nøye sammensatt tensidpakke for rengjøring av blant annet veisalt, olje, asfaltpartikler og trafikkfilm og frostsikringsvæske for at spylervæsken ikke skal fryse og holde seg flytende ved lave temperaturer.

Vi har også lansert spylervæske på pappkartong for å bidra med å minske forbruket av plastikk.

Spylervæske

BK Kjemi frostvæsker er en serie kjøleglykoler basert på OAT teknologi og tilfredsstiller de strengeste kravene som de ledende kjøretøyprodusentene av person- og yrkesbiler krever.

FROSTvæske

BK Kjemi har et utvalg spesialkjemi som avfettingsmidler, såper og vaskemidler beregnet for kjøretøy for å fjerne olje, asfalt og annet vanskelig smuss som har satt seg på overflater. Vi har også andre kjemikalier som smøremiddel tilsetningsstoffer, baseoljer og spesialkjemikalier.

Kjemi og oljer

Utstyr og tjenester Vi tilbyr AdBlue® tjenester og produkter som er tilpasset hver enkelt kundes behov. Det gjelder både leveranser og utstyr som fat, IBC, tankanlegg, pumper, pistoler og annet utstyr. Vi tilbyr også fjernpeiling over telenettet å sikre at våre kunder med tankanlegg ikke går tom for AdBlue®.

utstyr og tjenester

bottom of page